KENNISBANK

BOUWGRONDSTOFFEN

VIND HIER UW LEVERANCIER

Wat is NVLB

De NVLB is in beginsel een vereniging van groothandelaren in bulkgrondstoffen voor de Nederlandse Bouw.

Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico producten verhandelt die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (industriële) afnemers worden geleverd. Voor de NVLB bevinden de belangrijkste afnemers zich in de bouwsectoren als Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en dergelijke) en als Grond-, Weg- en Waterbouw (dijken, industrieterreinen, stadsuitbreidingen, wegen en spoorwegen).

De hoofdfunctie van de groothandel is het "voortstuwen" van de grondstoffenstromen. De groothandel intermediëert daarmee tussen de mogelijkheden die de producent heeft om te verkopen en die de afnemer heeft om te kopen. De belangrijkste taak hierbij is de organisatie van het vervoer via de binnenvaart en over de weg. Door de verregaande integratie van de groothandelsfunctie in de bedrijfskolom is deze functie veelal verbonden met de productie van de grondstoffen, waardoor de groothandel een verlengstuk van de productie wordt.

Website NVLB
 • Niba Bouwgrondstoffen B.V.
 • Zand- en Grindhandel Waalwijk
 • Spaansen Grondstoffen en Logistiek
 • Mibau Nederland B.V.
 • Van Nieuwpoort B.V.
 • Holemans Nederland B.V.
 • Zand- en Grindhandel Waalwijk
 • Mibau Nederland B.V.
 • De Dekker Groep: grondstof voor ontwikkeling
 • Spaansen Grondstoffen en Logistiek
 • Van Nieuwpoort B.V.
 • Niba Bouwgrondstoffen B.V.
 • Holemans Nederland B.V.